Changement

Er werd bij deze opdracht gedacht aan een parkeerregulerend artefact. De vier bronzen boomstammen schuiven op het maaiveld zodanig heen en weer, zodat de ambulances geen last hebben van geparkeerde voertuigen.